Op zoek naar kunst en schoonheid

 “Art and beauty are about that inner resonance” (“Kunst en schoonheid gaan over de innerlijke resonantie”, Ian Roberts, “Creative authenticity”, 2004).

Kunst en schoonheid eens bijna synoniem, nu lijkt het erop dat in de hedendaagse kunst de zoektocht naar schoonheid is opgegeven en vervangen door shock-art; kunst gemaakt om te shockeren.

Hoewel er redenen genoeg waren (en zijn) voor deze kunststroming, heeft het naar mijn mening slechts een beperkte houdbaarheid. Geplaatst uit zijn (culturele) context in een andere tijd/plaats, verliest deze kunstvorm zijn waarde.

Lees verder Op zoek naar kunst en schoonheid