Raakvlakken textiel en keramiek

Dat keramiek en textiel diverse raakvlakken hebben zal u niets verwonderen. Beide technieken staan aan de basis van de menselijke beschaving. Er zijn geen andere producten die mensen tot op de dag van vandaag dagelijks (bijna ongemerkt) aanraken, vasthouden en gebruiken zoals textiel en keramiek.

Kleurendriehoek / driehoeksmenging

Zo wordt het ontstaan van de techniek van het vilten, de oudste manier waarop mensen van wolvezels een lap kunnen maken, geschat op zo’n 6.500 voor onze jaartelling (!). Oké het vormen en stoken van klei zou al zo’n 26.000 geleden zijn ontstaan, maar het is pas relatief laat in onze historie dat mensen functionele keramiek gingen maken, zo’n 8.000 à 10.000 voor onze jaartelling (zie ook: “history of ceramics”). Wie niet kijkt op twee- á drieduizend jaar kan zien dat onze beschaving is opgegroeid met beide technieken.

Maar ook heden ten dage worden we geconfronteerd met deze onderlinge raakvlakken; zoals bij de kleurenpyramide….

Lees verder Raakvlakken textiel en keramiek