Ethiek en esthetiek: mijn beroepscode

Over het verband tussen ethiek en esthetiek hebben wetenschappers, kunstenaars en kunstkenners zich vanaf het begin der tijden gebogen. Om mijn beroepsethiek te duiden ben ik op zoek gegaan naar mijn persoonlijke visie.

Zo’n 350 v. Chr. beschrijft Plato (ca. 424 – 348 v. Chr.) dat kunst ethisch is, als het “een vorm van schoonheid belichaamd”. Vanaf de 18e eeuw bepleit Kant (1724 – 1804) dat esthetische en ethische oordelen fundamenteel gelijk zijn. Aan het begin van de 20e eeuw stelt Wittgenstein (1889 – 1951) zelfs dat ethiek en esthetiek hetzelfde zijn.

En nog steeds is het thema actueel, mede door de enorme bezuinigingen op de kunsten in de afgelopen jaren. Aan het begin van de 21e eeuw roept Timothy Snyder iedereen op zich te houden aan zijn of haar beroepsethiek (zie ook mijn vorige blog).

Om je eraan te houden, moet er er eerst één hebben. In dit blog ga ik daarom op zoek naar mijn persoonlijke ethiek en esthetiek;

Wat is mijn beroepscode als keramiek kunstenaar?

Lees verder Ethiek en esthetiek: mijn beroepscode

Beroepsethiek van de keramiek kunstenaar

Ieder heeft zijn of haar beroepsethiek. Kamerleden hebben de “zuiveringseed” en ambtenaren de “ambtseed“.  Wellicht de oudst geformuleerde beroepsethiek is de eed van de Griekse arts Hippocrates.

“Ik zal naar mijn beste oordeel en vermogen en om bestwil mijner zieken hen een leefregel voorschrijven en nooit iemand kwaad doen”

Timothy Snyder is een schrijver, historicus en als hoogleraar verbonden aan de Yale universiteit. Hij roept iedereen op zijn 20 lessen over tirannie uit de 20e eeuw ter harte te nemen.

Na de machtsovername van Donald Trump vreest deze historicus dat de VS afglijdt van een democratie naar een totalitaire staat. Hij ziet overeenkomsten tussen het huidige politieke klimaat in de VS en de opkomst van het fascisme in Duitsland, Oostenrijk, Italië en Spanje in de eerste helft van de 20e eeuw.

Ik kan iedereen aanraden zijn boek (of minimaal de samenvatting) hierover te lezen. In dit blog wilde ik echter alleen ingaan op zijn vijfde les “denk aan uw beroepsethiek“.

Ik vraag mij af wat is de beroepsethiek van een keramiek kunstenaar?

Lees verder Beroepsethiek van de keramiek kunstenaar