Tag Archives: Glazuur ontwikkeling

Loflied op glazuur limieten

In de glazuurtheorie is één van de belangrijkste richtlijnen bij het ontwerpen van glazuren de “limiet- of grens-formule” (“limit formula” in het Engels, een term door Robert Fournier in “Illustrated dictionary of practical pottery” toegeschreven aan Daniel Rhodes).

Grafiek van Limieten Seger formule 17 auteursGlazuur limieten geven de minimale en maximale waarden van de chemische componenten van een glazuur (meestal op basis van de segerformule). Glazuur boeken uit de jaren ’70, ’80 en ‘90 (van de vorige eeuw) staan er vol mee, maar de laatste jaren zie ik geen bijna nieuwe auteurs. Zijn ze uit de mode geraakt?

Lees verder Loflied op glazuur limieten

Greg Daly’s glazuur

In januari van dit jaar verscheen er een nieuw (Engelstalig) boek van Greg Daly, “Developing glazes” (Bloomsbury Publishing Plc) in de serie “The new ceramics”. Het is boek met prachtige foto’s van glazuurexperimenten op het hoogstaande niveau dat we gewend zijn van deze boekenreeks.

Voor de mensen die Daly al kennen van zijn boek “Glazes and glazing techniques” (1995, Kanaroo Press) is een kleine waarschuwing op z’n plaats, dit boek is niet geheel nieuw; de foto’s en experimenten komen gedeeltelijk uit zijn oude boek.

Loont het dan nog dit boek aan te schaffen? Ik denk van wel, “Developing glazes” is geheel herschreven en veel gestructureerder van opzet dan het oude. Daarnaast is er een hoofdstuk glazuurrecepten aan toegevoegd (maar het hoofdstuk over glazuur applicatie is geheel komen te vervallen). Al met al raad ik iedereen aan dit boek aan te schaffen, maar dit betekent niet dat er geen punt(je) van kritiek is.…

Lees verder Greg Daly’s glazuur